Vi hjälper dig att få koll på – Bokföring

Vi hjälper ditt företag att hålla en god ordning på bokföringsmaterialet. Varje affärshändelse i ditt företag ska generera en verifikation som tydligt visar på vad händelsen avser och den ska bokföras i kronologisk ordning. Ni lämnar allt bokföringsmaterial till oss vid ett överenskommet datum och vi sköter resten. Vi använder ett av marknadens bästa och mest moderna bokföringsprogram med funktionalitet för allt ditt företag kan tänkas behöva: Fortnox. Det är ett helt molnbaserat affärssystem vilket gör att du kan logga in på valfri enhet för att komma åt din redovisning.

Tips! Kvitton är något som ofta är besvärligt att hålla reda på och de försvinner mest hela tiden och det kräver en manuell hantering av antingen dig som företagare eller av oss som sköter redovisningen. Oavsett vem som hanterar kvittot tar det tid och kostar pengar. Vi rekommenderar att du som företagare istället försöker hitta lösningar för att inte betala med kort. Du kan exempelvis bli avtalskund och betala mot faktura. Om du ändå handlar med kort är det billigare för dig som företagare att du häftar fast kvittot på en A4-sida och skriver på pappret vad köpet avser om det inte tydligt framgår av kvittot. Då slipper vi återkomma till dig och fråga vad det avser – och du sparar pengar.

Vi är Ekonomiavdelningen du inte visste om att du hade!

Vi har också möjlighet att agera som din ekonomiavdelning och bland mycket annat sköta företagets fakturering, utbetalningar, hantera kundinbetalningar, hantera krav och påminnelser, löpande avstämningar och sköta allt med dina löner. Vi gör helt enkelt allt du inte vill lägga tid på själv.


Vi kan vara din ekonomiavdelning oavsett om du är själv eller om du har 20 anställda. Vi skräddarsyr en lösning till dig som kan hjälpa dig att fokusera på din kärnverksamhet.
Så att du kan lägga tid på det du vill och det du är bra på!

Det lönar sig att ha koll på lönehanteringen i företaget!

Om du vill ha nöjda anställda behöver du sköta ditt företags löner korrekt. Vi kan göra det du inte vill göra själv. Skicka oss dina timrapporter eller använd vår tidrapporteringstjänst och rapportera själv. Vi kan sköta betalningarna till dig om du vill. Det är såklart viktigt att du och dina anställda får lön den 25 varje månad. Vi kan hjälpa dig med att lägga upp tidredovisning för dina anställda* där de sedan får logga in och registrera sina tider, avvikelser och utlägg. Allt som registreras kommer automatiskt med på lönespecifikationen. Vill ni hellre lämna underlag till oss så kan vi sköta registreringen åt er istället.
*medför en månadskostnad på fn. 19 kr + moms per anställd och månad till Fortnox.

Vi hjälper med det viktigaste, att få betalt för ditt arbete! – Fakturering

Vi kan fakturera åt dig eller så sköter vi din kravhantering. Välj själv.

Leverantörsfakturahantering

Vi tror på en framtid med endast digitala leverantörsfakturor och kommer därför hjälpa ditt företag att jobba mot det. Det är både tids- och kostnadseffektivt. Du får en e-postadress av oss där ditt företag kan ta emot PDF-fakturor som går direkt in i redovisningsprogrammet, allt för att minska den manuella hanteringen. De fakturor som kommer på papper skannar vi in till redovisningsprogrammet åt dig.

– Låt oss på Villa Finans hjälpa dig!

Vi använder Fortnox som redovisningsprogram. Det är ett helt webbaserat program med alla funktioner som behövs i den dagliga driften för din ekonomiavdelning. Vi bjuder på månadsavgiften för Fortnox men om du själv vill kunna logga in väljer du enkelt till ett eget abonnemang där det tillkommer en månadsavgift.

– Vi hjälper dig att upprätta årsbokslut för ditt företag eller ett förenklat årsbokslut om du driver enskild firma. Alla våra bokslut är väldokumenterade och redo för revision!

Bokföringen ska vara fullständig, korrekt och i kronologisk ordning!

Som företag är du skyldig att ha ditt inventarieregister korrekt och uppdaterat men att hålla koll på alla inventarier kan vara en ren djungel om det inte görs korrekt från början. Vi hjälper dig med att upprätta ett digitalt anläggningsregister vare sig om du har ett nytt företag eller om du vill har varit igång ett tag.

Vi hjälper dig att upprätta årsbokslut för ditt företag eller ett förenklat årsbokslut om du driver enskild firma. Alla våra bokslut är väldokumenterade och redo för revision!

 

 

Bokslut & Årsredovisning

Alla företag och enskilda firmor ska avsluta räkenskapsåret med ett årsbokslut. De kan se väldigt olika ut beroende på vad du har för bolagsform men de är i mångt och mycket också lika varandra. Enskilda firmor ska upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut som kan liknas vid en vanlig balans- och resultaträkning medan aktiebolag och handelsbolag har krav på sig att ha lite mer information.
Ett bokslut är en ögonblicksbild av ditt företags ekonomiska ställning, oftast per den sista december. Tack vare att vi periodiserar och stämmer av alla balanskonton löpande kan vi effektivisera bokslutsarbetet och bara inrikta oss på poster som vanligtvis inte justeras löpande i mindre bolag, typ varulager och pågående arbeten. Alla våra bokslut är väldokumenterade med korrekta och tillräckliga underlag och de i fall det är aktuellt – redo för granskning av företagets revisor.

Bolagsjuridik – Vilken företagsform är bäst för mig?

Det lite tråkiga svaret måste vara att det beror på. Om vi antar att du vill betala så lite skatt som möjligt på dina inkomster så beror valet av företagsform på vilket resultat du tror att du kommer att få när året ska summeras. En enskild firma och ett handelsbolag är inte egna så kallade skattesubjekt och ska därför beskattas på den som äger/driver firman/bolaget. Det betyder att vinsten i din enskilda firma eller i ditt handelsbolag ska läggas på dig som privatperson. Har du även en anställning kan betyda att du plötsligt betalar statlig skatt på 52 % på resultatet i din firma/ditt bolag. Det finns som du märker inget enkelt svar men hör av dig till oss så berättar vi vad som är bäst för dig.

En enskild firma eller enskild näringsverksamhet som det också heter är oftast en person som bedriver en verksamhet, till exempel en hantverkare som utför hantverkstjänster. Precis som aktiebolag ska den enskilda näringsidkaren fakturera med moms och vara registrerad för F-skatt.

Är du nyfiken på vad som händer när du lämnat in dina papper?

Vi börjar alltid med att sortera upp alla dokument i olika högar; vi sorterar på kundfakturor, inbetalningar från kunder, leverantörsfakturor, leverantörsbetalningar och en ”allt annat-hög” som ska bokföras i huvudserien. Att jobba med olika verifikationsserier gör att vi kan förenkla och effektivisera hanteringen genom att bokföra en verifikationsserie åt gången. När det är sorterat på verifikationsserie måste man sortera det i datumordning.

De flesta företag är intresserade av att veta hur det går varje månad, vilket betyder att det är viktigt att lägga intäkten (kundfakturorna) och kostnaden (leverantörsfakturorna och övriga kostnader) på rätt månad – det kallas att periodisera. Genom att periodisera verifikationerna kan man sedan enkelt få ut ett resultat per månad eller kvartal. Rent praktiskt betyder det att fakturorna bokförs i balansräkningen (och syns således inte på resultatet) i väntan på att aktiveras. Här skiljer lite mellan olika företagsformer där till exempel enskilda firmor inte tillåts periodisera alla deras intäkter och kostnader enligt det K1-regelverk som enskilda firmor lyder under, medan aktiebolag vanligtvis har en gräns på 5 000 kr för både intäkter och kostnader.

Alla kunder ska också lämna in underlag (bevis) på bankkonton och skattekontot så att vi kan säkerställa att det vi har i bokföringen stämmer överens med vad som faktiskt finns på kontot. Det är vanligtvis en utskrift av bankkontot och skattekontot (så kallade kontoutdrag). Det är av stor vikt att avstämningar mot konton stäms av löpande för att inte behöva lägga tid på det vid bokslutet, det är dessutom mycket lättare att reda ut eventuella differenser mellan bokföringen och banken när det är hyfsat färskt i minnet. Sen är det dags att aktivera periodiseringarna som gäller för innevarande månad. Det innebär att alla verifikationer som bokförts i balansräkningen när de registrerades flyttas till resultaträkningen och kommer med på resultatet.

När alla verifikationer är bokförda, alla kundfakturor är bokade, alla leverantörsbetalningar är prickade så ska vi skapa en momsrapport för att veta om företaget ska betala in moms till Skatteverket och hur mycket det i så fall är. Sen sammanställer vi en kort rapport till dig med månadens resultat och hur mycket du ska betala in till Skatteverket.

Tips! Om du lämnar ditt material sorterat och fullständigt (allt finns med) behöver vi lägga mindre tid på att kontakta dig för att komplettera vilket betyder att det automatiskt blir billigare för dig.